Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Netherlands Sotheby's International Realty streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Netherlands Sotheby's International Realty kunnen geen rechten ontleend worden. Indien er vragen zijn over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Netherlands Sotheby's International Realty aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Netherlands Sotheby's International Realty is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Netherlands Sotheby's International Realty behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met toestemming en uitdrukkelijke bronvermelding van Netherlands Sotheby's International Realty is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Genoemde afmetingen op de website of de digitale brochures voldoen niet aan de NEN2580 tenzij uitdrukkelijk vermeld en voorzien van een meetrapport.

Indien er een contact-, aanmeld- of informatieformulier via de website wordt verstuurd, dan worden de gegevens samen met de technische kenmerken bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van het bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van het bericht. Voor nieuwsbriefaanmeldingen geldt dat de hierbij opgeslagen e-mailadressen gebruikt worden voor het automatisch versturen van de nieuwsbrief en niet worden doorgegeven aan derden. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Voor het bijhouden van de statistieken op de website van Netherlands Sotheby's International Realty wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer, tevens kan Google web beacons gebruiken. Mocht hier bezwaar tegen zijn dan kan men het gebruik van cookies in de browser uitschakelen.
Netherlands Sotheby's International Realty verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Netherlands Sotheby's International Realty de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht. Persoonsgegevens worden door Netherlands Sotheby's International Realty alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.
Netherlands Sotheby's International Realty is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Op het moment dat er naar oordeel van Netherlands Sotheby's International Realty sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kan Netherlands Sotheby's International Realty bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan Netherlands Sotheby's International Realty de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan Netherlands Sotheby's International Realty pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Netherlands Sotheby's International Realty stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. Indien er vragen zijn of wanneer u een verzoek heeft dan kunt u hierover contact met ons opnemen. 

Sotheby's International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby's International Realty Affiliates LLC. Each Office is Independently Owned and Operated. Iedere aansprakelijkheid van Sotheby’s International Realty is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Recht op vergetelheid
Via ons contactformulier kunt u een verzoek indienen met betrekking tot het recht op vergetelheid. Omdat u in onze database mogelijk voorkomt met verschillende NAW gegevens vragen wij u zoveel mogelijk informatie met ons te delen om een zo volledig mogelijke verwijdering mogelijk te maken. Vermeld in ieder geval uw telefoonnummer(s) en uw e-mailadres(sen), het komt regelmatig voor dat er meerdere emailadressen van u aanwezig zijn in onze database.

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring